Viziunea Liceului Teoretic cu Profil Real „Mihai Marinciuc”

Echipa LiceuluiTeoretic cu Profil Real „M.Marinciuc”, prin realizarea serviciilor educaţionale de calitate, contribuie la formarea unor personalități multilateral dezvoltate, creativ-pragmatice, integre și competitive, cu competențe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.

Misiunea liceului

Liceul Teoretic cu Profil Real „M.Marinciuc” îşi propune să dezvolte la elevi competenţele definite prin Curriculumul naţional şi consilierea lor în alegerea traseului educaţional sau profesional individual către învăţământul superior sau învăţământul profesional tehnic post secundar non terţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe, precum și atragerea celor mai buni elevi din ţară prin motivarea acestora pentru obţinerea performanţelor.