AVIZ

LTpr ,,Mihai Marinciuc” anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

Director adjunct responsabil de procesul  instructiv-educativ pe 1,0 unitate.

Director adjunct responsabil de procesul  instructiv-educativ pe 0,5 unitate.

Director adjunct responsabil de procesul  educativ pe 1,0 unitate.

Actele vor fi depuse în decurs de 30 de zile din momentul publicării avizului în săptămânalul ,,Făclia”. Data-limită de depunere a actelor –  11. 08. 2023, ora 17.00

Informații suplimentare la tel.: 022-74-55-92.

Adresa: str. ,,Ion Pelivan”, nr.30/2. e-mail: ltprmarinciuc@gmail.com

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct depun personal sau prin reprezentant (în anticameră) prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. Cererea de participare la concurs cu indicarea funcției și normei;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile actelor de studii;
  4. Copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  5. Curriculum vitae (CV);
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
  7. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
  8. Proiectul planului de activitate pentru funcția de director adjunct responsabil de procesul instructiv-educativ, educativ pe perioada de 5 ani.

Informații privind bugetul instituțiiei pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău/decizii/ Decizia Consiliului municipal Chişinău  decizia Consiliului municipal Chișinău 25/4 din 29 decembrie 2020„ Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua”, decizia Consiliului municipal Chișinău nr.14/1 din 21.12.21„ Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022 în lectura a doua”; decizia Consiliului municipal Chișinău nr.23/2 din 27.12.22„ Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua”.

 

     Accesați linkul : http://ctice.gov.md/wp-ontent/uploads/2020/06/bibliografia_rom.pdf. Bibliografia concursului în funcție de tipul instituției de învățământ  poate fi accesată