LICEUL  TEORETIC  CU  PROFIL  REAL  „M.MARINCIUC” afirmat la nivel internaţional la fizică, matematică, biologie, chimie, informatică şi ecologie, precum şi primii în ţară la concursul naţional de Inginerie şi Ştiinţe MoldSEF şi la Olimpiada Republicană la Ecologie

A N U N Ţ Ă admiterea în clasa a X-a

I etapă:

11 iulie – 22 iulie 2022 –  depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma www.escoala.chisinau;

27 iulie 2022 – anunţarea rezultatelor concursului;

II etapă:

08 –10 august 2022 –  depunerea dosarelor de concurs pe platforma www.escoala.chisinau;

12 august  2022 – anunţarea rezultatelor concursului.

 

NUMĂRUL  DE  LOCURI  DISPONIBILE:

  • 25 locuri la profil real;
  • 25 locuri la profil umanistic.

ACTE NECESARE:

  • Cererea de înscriere cu indicarea profilului;
  • Certificatul de absolvirea agimnaziului în original şi xerocopie confirmată la gimnaziul absolvit;
  • Xerocopia certificatului de naştere sau a buletinului dacă-l posedă;
  • Adeverinţa medicală;
  • 4 fotografii 3×4;
  • Copia diplomele la olipiade şi alte concursuri (dacă există).

 

ADRESA NOASTRĂ:

Srt. Ion Pelivan 30/2, mun. Chişinău, tel. (022)745-592,

e-mail: ltprmarinciuc@gmail.com